Daszki

Firma MAGO-BUD specjalizuje si? w produkcji zadasze?: balkonw, tarasw, drzwi wej?ciowych, wjazdw gara?owych, pasa?y oraz obiektw handlowych. Oferowane przez nasz? firm? daszki doskonale spe?niaj? swoj? funkcj? polegaj?c? na ochronie wej?cia do budynku, a po zastosowaniu ?cianek bocznych (wiatro?apw) dodatkowo chroni? przed wiatrem. Nowoczesne rozwi?zania, nowe technologie i materia?y umo?liwiaj? realizacj? najbardziej ?mia?ych koncepcji architektonicznych.

Oferowane przez nas zadaszenia s? wykonane z materia?w najwy?szej jako?ci, dzi?ki ktrym daszki s? lekkie, trwa?e i estetyczne. Konstrukcje wykonane s? z aluminium lub stali, malowane proszkowo na dowolny kolor wg palety RAL (ok. 256 kolorw). Poniewa? na zamontowane daszki dzia?aj? ogromne si?y (parcie wiatru, ssanie wiatru, obci??enie ?niegiem, czasami kilka si? ??cznie), jako podpory stosujemy wsporniki stalowe, dzi?ki ktrym daszki nie wymagaj? dodatkowego podparcia. Wype?nienie stanowi? p?yty poliw?glanowe komorowe bezbarwne, przydymione lub mleczne.

Daszki i zadaszenia oferujemy z monta?em lub do samodzielnego monta?u. Daszki dostarczamy w?asnym transportem lub spedycj? ?pod drzwi?.