Moskitiery

Moskitiery s? najlepszym sposobem na zabezpieczenie pomieszcze? przed owadami, zw?aszcza w okresie wiosenno - jesiennym. Nasze moskitiery nadaj? si? do wszystkich typw okien (PCV, drewniane, aluminiowe), wykonujemy je pod indywidualne zamwienia, co zapewnia niemal 100% zabezpieczenie przed owadami. Jest to szczeglnie wa?ne w pokojach dziecinnych, sypialniach, kuchniach i ?azienkach.

Profile u?ywane do produkcji naszych moskitier wykonane s? z lekkiego i trwa?ego aluminium, gwarantuj?cego doskona?y wygl?d przez wiele lat. Dost?pne w kolorach: bia?ym, br?zowym i drewnopodobnym. Na ?yczenie realizujemy tak?e kolory z palety "RAL".

Siatka wykonana jest z w?kien szklanych, powlekanych impregnatem z tworzywa sztucznego w kolorze szarym lub czarnym, o odpowiednio ma?ych otworach, ktre zatrzymuj? owady nie utrudniaj?c cyrkulacji powietrza.


Moskitiery ramkowe do okien

Zastosowanie tego typu moskitiery nie ogranicza funkcjonalno?ci okna, czy te? rolety zewn?trznej. Ich prosta budowa i specjalne zaczepy umo?liwiaj?ce ?atwy demonta? np. do mycia a nast?pnie monta?, zapewniaj?ca tym samym d?ugowieczno??.


Moskitiery do drzwi

Moskitiery do drzwi s? praktycznym rozwi?zaniem dla drzwi balkonowych, na taras czy do ogrodu. P?aska budowa ramy moskitiery umo?liwia jej zastosowanie tak?e w sytuacjach o ograniczonej ilo?ci miejsca. Moskitiery drzwiowe mog? by? otwierane i przesuwne. Ka?da moskitiera otwierana wyposa?ona jest w zawiasy samodomykowe oraz praktyczny uchwyt i zatrzask magnesowy.


Moskitiery rolowane do drzwi i okien

Nadaj? si? do monta?u na zewn?trz oraz wewn?trz pomieszczenia (np. na sko?nych oknach dachowych). System spr??ynowy moskitier rolowanych wyposa?ony jest w szczotki znajduj?ce si? w kasecie, prowadnicach oraz listwie dolnej. W okresie kiedy nie wyst?puj? insekty siatk? mo?na zwin?? do kasetki i jest ona wtedy dobrze chroniona przed kurzem i czynnikami atmosferycznymi. Moskitiery rolowane montowane s? we wn?ce okiennej.