Profile PCW

Okna z profili GEALAN wyr?niaj? si? nie tylko estetycznym wygl?dem, ale spe?niaj? rwnie? najwy?sze wymogi w kwestii izolacji cieplnej i akustycznej, a tak?e ochrony antyw?amaniowej i wentylacji. R?norodno?? systemowa umo?liwia wykonywanie wszelkich form okien i elementw ??cz?cych.

Comfort 6k


Nowy sze?ciokomorowy profil o g??boko?ci 74mm i klasycznym kszta?cie zapewnia optymalne w?a?ciwo?ci statyczne oraz bardzo dobry wsp?czynnik izolacyjno?ci U do 1,2 W/m2K, a zastosowanie wielkowymiarowych usztywnie? gwarantuje nienagann? jako?? okien przez wiele lat.


Plus 6k LUX


O?cie?nica systemu LUX plus to unikalny produkt o szeroko?ci profilu 83mm. Dzi?ki sze?ciu komorom idealnie chroni przed zimnem i ha?asem. Ponadto g??boko?? 83mm zapewnia podwy?szon? wytrzyma?o?? naro?y, a tym samym gwarantuje wi?ksz? stabilno?? okna. Du?e wzmocnienia stalowe dbaj? o wysok? statyk?, a precyzyjne mocowanie oku? stanowi wa?ny plus w kwestii ochrony antyw?amaniowej.
Wyposa?enie standardowe oferowanych przez nas produktw zawiera:
  • okucia "MACO"
  • mikrowentylacja
  • podno?nik skrzyd?a
  • blokada klamki
  • szyba U = 1,2 W/m2K "Neutral"
  • wype?nienie dolnego rowka okuciowego