Zabudowy balkonw i tarasw

W ofercie firmy MAGO-BUD znajd? Pa?stwo rwnie? ciekawe rozwi?zania zabudowy balkonw, tarasw i werand w domkach jednorodzinnych, oparte o szwedzki system aluminiowy COPAL. Proponowane przez nas nowoczesne rozwi?zania konstrukcyjne rozsuwalnych oraz sta?ych elementw okien i drzwi sprawdzaj?ce si? w ka?dych warunkach. Przeznaczone s? do budowy konstrukcji os?onowych na zewn?trz oraz do stosowania wewn?trz pomieszcze?.

System COPAL to wysokiej jako?ci profile aluminiowe z anodowan? lub lakierowan? powierzchni?, charakteryzuj?ce si? du?? sztywno?ci? (nawet powy?ej 3m wysoko?ci) oraz ?atwo?ci? monta?u. Jego g?wne zalety to:
  • szczelno?? dzi?ki uszczelkom w?osowatym zamontowanym na ca?ym obwodzie elementw zabudowy, co chroni przed kurzem, wiatrem i ha?asem;
  • ochrona domu przed w?amaniem, dzi?ki mo?liwo?ci zamontowania zamkw blokuj?cych i innych zabezpiecze? atywywa?eniowych;
  • dodatkowe docieplenie domu;
  • wykorzystanie balkonu czy tarasu dla celw rekreacyjnych (plac zabaw dla dzieci czy jadalnia), co daje wszechstronno?? u?ytkowania takiej powierzchni przez ca?y rok;
  • ?atwy demonta? okien w celu ich umycia (okna wystawiane s? z torw prowadnic);
  • ochrona przed opadami atmosferycznymi i silnym nas?onecznieniem, dzi?ki mo?liwo?ci wykorzystania systemu do budowy zadasze?.